Raporti vjetor i aktivitetit të AAPSK – 2019

Raporti vjetor i aktivitetit të AAPSK – 2019

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) publikon çdo vit raportin vjetor të aktivitetit. Në vijim mund të shkarkoni raportin vjetor të aktivitetit për vitin 2019. AAPSK | Raporti Vjetor 2019Shkarko

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik