Ankande

Pasuritë e konfiskuara shiten me ankand nga Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ndërsa pasuritë e sekuestruara që ju bie vlera, nga AAPSK.

Shfletoni ankandet aktive nga DDPP në këtë faqe.

Ankandet aktive nga AAPSK publikohen periodikisht në vijim.