Ankande

Pasuritë e konfiskuara shiten me ankand nga Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ndërsa pasuritë e sekuestruara që ju bie vlera, nga AAPSK.

Shfletoni ankandet aktive nga DDPP në këtë faqe.

Ankandet aktive nga AAPSK publikohen periodikisht në vijim.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik