Njoftime për Fondin e Posaçëm

Të ardhurat që alokohen në Fondin e Posaçëm mund të përdoren për financimin e projekteve të institucioneve që meren me luftën kundër krimit të organizuar dhe/ose OJF-ve që trajtonë viktimat e trafikimit të krimit të organizuar.

Shkarkoni pasqyrën e fundit me të dhënat nga Fondi i Posaçëm. Ju ftojmë edhe të shfletoni artikujt lidhur me aktivitetet apo nismat lidhur me Fondin e Posaçëm.

Njoftimet e fundit lidhur me Fondin e Posaçëm

Ceremonia e firmosjes së kontratave me OJF-të e shpallura fituese të projekteve, që financohen nga para të konfiskuara nga krimi, me vendim të Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar

Ceremonia e firmosjes së kontratave me OJF-të e shpallura fituese të projekteve, që financohen nga para të konfiskuara nga krimi, me vendim të Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar

Në Ministrinë e Brendshme u zhvillua mbledhja e Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar. Në nisje u firmosën kontratat mes Drejtorit të Agjencisë AAPSK dhe subjekteve përfituese, ndër të cilat Policia e Shtetit dhe SPAK. Fondi i posaçëm në...