Pronat

Pasuritë e paluajtshme apo të luajtshme të konfiskuara mund të të kalojnë në pronësi apo të jepen në përdorim për institucionet shtetërore apo njësitë e qeverisjes vendore.

Vendimin për shitjen, kalimin në pronësi apo dhënien në përdorim të pasurive institucioneve qëndrore apo njësive të qeverisjes vendore, për shpërndarjen e të ardhurave nga pasuritë e sekuestruara dhe konfiskura, si dhe mënyrën e financimit dhe ndarjen e fondit të posaçëm e merr Komiteti Ndërinstitucional për Masat Kundër Krimit te Organizuar. Ky komitet  përbëhet nga 9 antarë, përfaqësues nga institucionet, si pjesë e luftës kundër krimit të organizuar.

Shkarkoni listën e plotë të pasurive të paluajtshme të sekuestruara që jepen me qira nga AAPSK.

Model Kerkese per Marrje me Qira

No results

Adjust your search by changing filters.

Powered by Estatik
Oops! This page didn't load Google Maps correctly. Please contact admin to fix this.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik