“Libraria Lëvizëse” shërbimi i ri në Bashkinë Dibër

“Libraria Lëvizëse” shërbimi i ri në Bashkinë Dibër

“Libraria Lëvizëse” shërbimi i ri në Bashkinë Dibër “Libraria Lëvizëse” është shërbimi i ri në Bashkinë Dibër, në dobi të të rinjve dhe dashamirësve të librit në zonat rurale. Falë bashkëpunimit ndërinstitucional midis Bashkisë Dibër, Agjencisë...
Eventi mbi mbylljen e projektit “RISE-ALB”

Eventi mbi mbylljen e projektit “RISE-ALB”

Eventi mbi mbylljen e projektit “RISE-ALB” Në datë 26 maj 2023 u mbajt eventi për mbylljen e projektit “RISE-ALB”: Fuqizimi i ndërmarrjes Sociale në Shqipëri financuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe zbatuar nga ENGIM së bashku me...
Shërbime emergjence për fëmijët dhe nënat në nevojë

Shërbime emergjence për fëmijët dhe nënat në nevojë

Shërbime emergjence për fëmijët dhe nënat në nevojë Që nga muaji shtator 2023 Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të ofrojë shërbimin e emergjencës për fëmijët dhe nënat në...
𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓

𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓

𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓 – 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭 𝐧𝐣ë 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐭ë 𝐑𝐢 𝐭ë 𝐒𝐢𝐩ë𝐫𝐦𝐚𝐫𝐫𝐣𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐧ë 𝐀𝐬𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐤𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐧ë 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢! Prezantuam sot projektin 𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓 – 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭 𝐧𝐣ë 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐭ë 𝐑𝐢 𝐭ë 𝐒𝐢𝐩ë𝐫𝐦𝐚𝐫𝐫𝐣𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐧ë 𝐀𝐬𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐤𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐧ë 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢! Në këtë projekt trevjeçar të financuar nga Bashkimi...
Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri

Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri

Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri Më 25 nëntor 2022 u mbajt eventi i organizuar nga OSCE në kuadër të projektit “Forcimi i luftës kundër krimit të organizuar në Evropën Juglindore përmes përmirësimit të bashkëpunimit rajonal në sekuestrimin,...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik