Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri

Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri

Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri Më 25 nëntor 2022 u mbajt eventi i organizuar nga OSCE në kuadër të projektit “Forcimi i luftës kundër krimit të organizuar në Evropën Juglindore përmes përmirësimit të bashkëpunimit rajonal në sekuestrimin,...
Takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë

Takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë

Takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë Z. Ermal Dredha 17 Gusht 2023 Kryeadministratori Z. Ardian Koni si dhe Administratori Z. Arian Baci Zhvilluan nje takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë Z. Ermal Dredha në lidhje me të kompaninë ndërtuese të landfillit të Sherishtës. U...

NJOFTIM MBI REZULTATET PËRFUNDIMTARE

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR POZICIONIN E SHPALLUR NGA AAPSK

Bazuar në Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara”, i ndryshuar, në ligjit nr. 10192, datë 03.12.2009 “Për...