Raporti vjetor i aktivitetit të AAPSK – 2021

Raporti vjetor i aktivitetit të AAPSK – 2021

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) publikon çdo vit raportin vjetor të aktivitetit. Në vijim mund të shkarkoni raportin vjetor të aktivitetit për vitin 2021.   AAPSK | Raporti i vitit 2021
Takime me përfaqësuesit e AAPSK së Serbisë e Maqedonisë së Veriut

Takime me përfaqësuesit e AAPSK së Serbisë e Maqedonisë së Veriut

Në kuadër të BAMIN (Balkan Asset Management Interagency Network) dhe iniciativën dhe mbështetjen e OSBE, u organizua një takim punë në Beograd mbi bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e eksperiencës të agjencive të dy vendeve respektive dhe më gjerë ne rajon....

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik