Një ceremoni e thjeshtë është zhvilluar në Shkodër, ku është dorëzuar një makinë e transformuar tashmë në bibliotekë të lëvizshme. Makinat e konfiskuara krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, po kthehen në biblioteka të lëvizshme.

Republika Federale e Gjermanisë përmes GIZ-së po mbështet Shqipërinë në luftën kundër flukseve të paligjshme financiare, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës në zona veçanërisht të prekura. Ripërdorimi i aseteve të konfiskuara për qëllime sociale, po kryhet në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Shkodër dhe Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.

 

 

Gjithashtu u zhvillua një vizitë studimore në kuadrin e presidencës së BAMIN ku prezent ishin të gjithë përfaqësuesit e agjencive homologe në rajon dhe përfaqësues të Europolit dhe Bashkimit Evropian dhe Britanisë se Madhe, mbi një pasuri të konfiskuar.

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik