Delegacioni i BE-së u rikthye në pastiçerinë “Ke Buono” në Fier, shembulli i parë shqiptar i një aseti të konfiskuar nga grupet kriminale që po ripërdoret për qëllime sociale. Delegacioni i BE-së e ka mbështetur plotësisht këtë projekt që nga dita e parë.

Ambasadori Soreca përgëzoi Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiksura dhe Partners Albania for Change and Development dhe OJQ-të vendore ENGIM Albania dhe Qendra Sociale Murialdo për guximin e tyre për t’u ngritur kundër kriminelëve me një biznes inovativ të bazuar në përfshirjen sociale.

Në këte link mund të shikoni aktivitetin https://youtu.be/InrxpNSZZjo

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik