Dokumentar mbi përvojën e CAUSE

Dokumentar mbi përvojën e CAUSE

Ky dokumentar paraqet përvojën e “C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale”, e para iniciativë në vend dhe në Ballkanin Perëndimor që arriti të shndërrojë tre prona të konfiskuara nga krimi i organizuar në tre sipërmarrje sociale, të...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik