Ky dokumentar paraqet përvojën e “C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale”, e para iniciativë në vend dhe në Ballkanin Perëndimor që arriti të shndërrojë tre prona të konfiskuara nga krimi i organizuar në tre sipërmarrje sociale, të menaxhuara nga organizatat e shoqërisë civile.

C.A.U.S.E. është vetëm fillimi i një rrugëtimi të gjatë në përpjekjen tonë për t’i kthyer komunitetit atë çka i është marrë më të padrejtë, për të rikthyer besimin te drejtësia dhe shteti ligjor!

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik