Projekte të financuara nga “Fondi i Posacëm” 2023

Projekte të financuara nga “Fondi i Posacëm” 2023

Projekte të financuara nga “Fondi i Posacëm” 2023 Në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara u firmosën kontratat e financimeve të projekteve të institucioneve të zbatimit të ligjit. Drejtori i AAPSK Z. Adrian Koni dhe Përfaqësuesi i...
Ceremonia e firmosjes së kontratave me OJF-të e shpallura fituese të projekteve, që financohen nga para të konfiskuara nga krimi, me vendim të Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar

Ceremonia e firmosjes së kontratave me OJF-të e shpallura fituese të projekteve, që financohen nga para të konfiskuara nga krimi, me vendim të Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar

Në Ministrinë e Brendshme u zhvillua mbledhja e Komitetit Ndërinstitucional për Masat kundër Krimit të Organizuar. Në nisje u firmosën kontratat mes Drejtorit të Agjencisë AAPSK dhe subjekteve përfituese, ndër të cilat Policia e Shtetit dhe SPAK. Fondi i posaçëm në...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik