Shërbime emergjence për fëmijët dhe nënat në nevojë

Shërbime emergjence për fëmijët dhe nënat në nevojë

Shërbime emergjence për fëmijët dhe nënat në nevojë Që nga muaji shtator 2023 Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara do të ofrojë shërbimin e emergjencës për fëmijët dhe nënat në...
𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓

𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓

𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓 – 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭 𝐧𝐣ë 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐭ë 𝐑𝐢 𝐭ë 𝐒𝐢𝐩ë𝐫𝐦𝐚𝐫𝐫𝐣𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐧ë 𝐀𝐬𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐤𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐧ë 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢! Prezantuam sot projektin 𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓 – 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭 𝐧𝐣ë 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐭ë 𝐑𝐢 𝐭ë 𝐒𝐢𝐩ë𝐫𝐦𝐚𝐫𝐫𝐣𝐞𝐬 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐧ë 𝐀𝐬𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐊𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐤𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐧ë 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩ë𝐫𝐢! Në këtë projekt trevjeçar të financuar nga Bashkimi...
Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri

Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri

Përdorimi social i pasurive të konfiskuara në Shqipëri Më 25 nëntor 2022 u mbajt eventi i organizuar nga OSCE në kuadër të projektit “Forcimi i luftës kundër krimit të organizuar në Evropën Juglindore përmes përmirësimit të bashkëpunimit rajonal në sekuestrimin,...
Takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë

Takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë

Takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë Z. Ermal Dredha 17 Gusht 2023 Kryeadministratori Z. Ardian Koni si dhe Administratori Z. Arian Baci Zhvilluan nje takim me Kryetarin e Bashkisë Vlorë Z. Ermal Dredha në lidhje me të kompaninë ndërtuese të landfillit të Sherishtës. U...