Inagurim i “Librarise levizese” ne Diber

Inagurim i “Librarise levizese” ne Diber

“Libraria Lëvizëse” është shërbimi i ri në Bashkinë Dibër, në dobi të të rinjve dhe dashamirësve të librit në zonat rurale. Falë bashkëpunimit ndërinstitucional midis Bashkisë Dibër, Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara,...

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik