<< Para ardhesee

Truall 110 m2

Ref : 59483e111bb0a

Address :

Lagjia “Skënder Libohova”, qyteti Lushnjë, e regjistruar në zonën kadastrale nr.8572, me nr.pasurie 9/160

Financial informations :

Price 2 088 790 Lek

Details :

Property condition Konfiskuar

Vendimi i Gjykatës: Nr. 43, datë 22.07.2011, të Gjykatës së Apelit për Krime per Krime te Renda

Përshkrimi i pasurisë: Trualli ndodhet ne oborrin e shkolles “ 18 Nentori”

Përdorimi: Te perdoret nga shkolla

Return to the list

Abonohu

Merrni ndryshimit e fundit në email-in tuaj:

Social Media

Contact

AAPSK - Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara

Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Nd. 8, H. 6, Ap. 1, 1019 Tiranë

Mail: info@aapsk.gov.al           

Tel: +355042254071