“Citadela shpk.” me sipërfaqe 510. m2

Ref : 5948332bd20e6

Address :

Zhupan, Fier

Financial informations :

Price Consult us

Details :

Property condition Sekuestruar

Vendimi i Gjykates: Nr. 22, dt. 28.10.2015  nga Gjykata e Shkalles se Pare  per Krimet e Renda Tirane.

Përshkrimi i pasurisë:  Pasuria me nr. 35/3. Kjo pasuri nuk është në gjendje pune.

Përdorimi: Mund të  vihet ne pune per prodhimin e lendeve te para per inertet.

Return to the list

Abonohu

Merrni ndryshimit e fundit në email-in tuaj:

Social Media

Contact

AAPSK - Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara

Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Nd. 8, H. 6, Ap. 1, 1019 Tiranë

Mail: info@aapsk.gov.al           

Tel: +355042254071