“Ullishte” me sipërfaqe 1500 m2.

Ref : 5948225b82240

Financial informations :

Price 27 300 000 Lek

Details :

Property condition Konfiskuar

Vendimi i Gjykatës: nr.06 datë23/07/2009 nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë si dhe e lënë në fuqi nga Gjykata e Lartë me vendimin nr.04, datë 17/02/2010.

Përshkrimi i pasurisë: Pasuria ndodhet ne afërsi të një zone të sistemuar. Kjo pasuri ka reliev kodrinor të thyer.

 

Përdorimi: Kjo pasuri është e përshtatshme për ndërtimin e vilave turistike ose për vendosjen e atenave transmetuese të operatorëve telefonik.

Return to the list

Abonohu

Merrni ndryshimit e fundit në email-in tuaj:

Social Media

Contact

AAPSK - Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara

Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Nd. 8, H. 6, Ap. 1, 1019 Tiranë

Mail: info@aapsk.gov.al           

Tel: +355042254071